tisdag 16 augusti 2016

Glasblåsarens barn av Maria Gripe

På en vårmarknad i Blekeryd i Småland, någon gång i början av 1800-talet, försvinner glasblåsarns barn Klas och Klara. Somliga visste att det skulle ske, andra bara anade det, men ingen kunde göra någonting åt saken.
Klas och Klara har blivit bortrövade av Härskaren, som gåva till hans maka Härskarinnan, och nu tvingas de leva i det stora gotiska slottet mitt i en mörk, folktom stad.
Maria Gripes Glasblåsarns barn [1964] är en svensk barnboksklassiker, en sällsam och filosofisk berättelse om längtan, saknad och medmänsklighet, om gott och ont.
Denna nyutgåva är illustrerad med Harald Gripes förtrollande originalteckningar.

Text från Adlibris sida

Detta är ett rec ex från Mordenista, som dök upp i brevlådan av sig själv. Tack så mycket.
När jag var tonåringen läste jag en hel del av Maria Gripes böcker men hade inte läst denna. Sen kan jag väl säga att de jag har läst tycker jag bättre om än denna, men jag tror dock att den kan vara intressant för barn i 9-12 års åldern, som den riktar sig till.

Detta är bok 16 av 25 i Mias sommartävling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar