söndag 8 januari 2017

Jihad, brännande frågor och svar av Nabel Qureshi


Jihad - brännande frågor och svar tar upp ett av vår tids största problem: Hur ska våld och terror i islams namn bemötas?  Författaren tecknar en initierad bild av den historiska bakgrunden och hur jihad kommer till uttryck i dag. 

Hur ska vi förstå och förhålla oss till våra muslimska medmänniskor? Med stor värme och kärlek visar författaren på en väg framåt utan att göra avkallta hand om sina familjer och fredligt ära Gud.  på sanningen om jihad. En mycket aktuell och angelägen bok för vår tid. Text från Bokus sida om boken.

Denna bok var riktigt intressant ,jag har även läst författarens bok om hur han blev en kristen (konverterad muslim). Jag måste helt enkelt förmedla vad han skriver:
Han skrev boken efter nya terrorattacker i Paris och San Bernardino i Kalifornien 2015 och för att världen har svårt att skilja på radikala och fredliga muslimer. Han kunde inte hålla tyst efter att ha förstått att det råder alldelse för mycket förvirring, för mycket missriktad ilska, för mycket information, för lite balans och för lite nåd.
Antagligen avfärdar man det våldsamma jihad som ovidkommande för islam eller också hävdar man att alla muslimer bör behandlas som tänkbara hot. I den här boken hoppas jag på att klarlägga både hur våldsam jihad inom islam ser ut och hur ett barmhärtigt förhållningssätt till våra muslimska medmänniskor ska se ut.

Så länge vi inte ställer diagnos på och bemöter radikaliseringens verkliga orsakerna, kommer vi att fortsätta att förlora barn till fredliga muslimska föräldrar till terrorismen. s 20 
Bryr vi oss om dessa ungdomar och fredliga muslimska familjer som drabbas av saknad och sorg i kölvattnet av deras radikalisering, för att inte tala om de tusentals oskyldiga liv, då är det livsviktigt att vi omsorgsfullt och eftertänksamt bemöter jihad med både sanning och barmhärtighet, Vi får inte blunda eller ägna oss åt önsketänkande.s 20
Samtidigt måste vi akta oss för att hamna på det sluttande plan där vi förutsätter att varje muslim utger ett hot...Det är fel att dra alla muslimer över en kam; vi behöver se dem som enskilda individer, där de allra flesta bara vill leva sitt liv, ta hand om sina familjer och fredligt ära Gud. s 20.21
Ändå är de flesta muslimer i världen inte våldsamma människor, trots deras längtan efter att medvetet och uppriktigt följa islam. Det är därför jag också hoppas kunna klargöra deras synsätt, så att vi utan fruktan och misstro kan lära oss att förstå våra muslimska medmänniskor och visa dem den kärlek och barmhärtighet som alla människor förtjänar. Jag ber om ursäkt, men jag upplever verkligen att den kristna uppmaningen att älska sina fiender, intill döden om så behövs, kanske är det starkaste gensvaret på jihad som vi har idag. Det hjälper oss inte bara att motverka jihad utan också att behandla muslimer med den yttersta respekt, nämligen som Guds avbilder, s 22

Just därför islam kan ta sig så många olika uttryck, tål det att upprepas att islam inte är detsamma som muslimer, och muslimer är inte detsamma som islam.Trots att muslimer är anhängare till islam och islam är muslimernas världsåskådning, så är dessa två ändå inte samma sak vilket många okritiskt tänker. s 29.30
För att besvara frågan om islam verkligen är en fredens religion, måste vi titta närmare på vad islam är, inte bara på vad muslimer gör. s 31

enligt Sura 9 finns en befallning att upphäva alla föredrag med polyteister och underkuva judar och kristna så att islam ska "föras till seger över all annan form av gudstro", Det finns inga tydliga gränser för hur omfattande våldet kan bli. Man kan med rätta undra om det finns någon icke-muslim i världen som är skyddad från att attackeras, underkuvas eller assimileras utifrån denna befallning, Muslimer måste enligt denna sista sura i Koranen utkämpa jihad, och om de inte gör det kommer, deras tro att ifrågasättas och de räknas som hycklare. Om de utkämpar jihad, då har de löfte om endera av två belöningar - antingen krigsbyte eller himlen genom martyrskap. Allah har slutit avtal med varje mujahid som lyder honom: döda eller bli dödad i strid så väntar paradiset. s 61-62

Kvinnor utgör en sjundedel av ISIS medlemmar. Deras grundläggande profil tyder på att de är bättre utbildade än männen och att de varit mer eftertänksamma innan de anslöt sig till den islamska staten. Det är framförallt ogifta kvinnor som reser till Syrien och gifter sig strax efter. En del av de faktorer som radikaliserar unga kvinnor är detsamma som radikaliserar deras manliga motsvarighet, nämligen tro, identitet och nyfikenhet. Men för dem finns en annan faktor, nämligen frihet.
Unga muslimska kvinnor som känner sig undertryckta i hemmet, där de oftast hålls isolerade eller hotas med att giftas bort med män som de själva inte har valt, utlovas möjligheten att själva välja make om de flyr till Syrien. Detta löfte uppfylls för vissa, men för de flesta blir oftast resultatet trots vad de önskat sig oftast inte alls vad de hoppats på. De kommer snabbt underfund med att de ingår i ett instiutionaliserat, nog nära löpandebandssystem för att förse krigare med fruar, sexuellt umgänge och barn, s 109-110

Faktorer som radikaliserar unga muslimer handlar bland annat om identitet, nyfikenhet och frihet, men dessa behov kommer inte att tillfredsställas förrän man uppfyller sina skyldigheter som muslim. De förstnämnda faktorerna är kanske lockbeten för att radikaliseras, men det är islams grundläggande undervisning som är medlet. Många unga muslimer drivs dessutom enbart av en vilja att vara goda muslimer och att se islam återupprättas till sin forna storhet, vilket är drivkrafter som undersökningar oftast bortser från. Den gemensamma nämnaren för alla radikaliserade muslimer är deras primära val att hålla sig mera strikt och mera bokstavligt till islams grunder än de flesta andra muslimer. s 110-.111

Muslimer kommer till västvärlden, och de har med sig sin kultur och sina värderingar. Min uppmuntran till dem som fruktar för den muslimska invandringen är att vi ska möta invandrare med kärlek och vänskap och att dela våra synsätt och våra liv med varandra, En delförklaring till att muslimska invandrare i västvärlden blir radikaliserade, så som Sayyid Qutb blev, är att västerlänningar inte hjälper dem att förstå vår kultur och inte ger dem några lockande sätt att orientera sig i den. Att isolera oss från de invandrare som inte är av samma mening som vi gynnar bara oenigheten och missförstånd ännu mer.
Istället för att frukta muslimska invandrare borde vi bejaka dem och försöka åstadkomma den förändring som vi vill se. Om någon gjort det med Sayyid Qutb skulle världen kanske sett annorlunda ut i dag. Jag vill mena att vänskap är en bättre väg än fruktan, s 119-120.

Muslimernas Gud har andra grundegenskaper jämfört med de kristnas Gud, vilket är anledningen till att jag numera drar slutsatsen att det inte rör sig om samma Gud. Muslimer och kristna tänker på samma roll när de talar om Gud, nämligen universums unike skapare som det ju bara kan finnas en av. Men är det samma person? Enligt min uppfattning alldeles uppenbart inte. s 127
De kristnas Gud är alltså fadern medans muslimernas Gud inte är det (Gud har endast skapat människorna). Tahvud (Guds absoluta enhet) förnekar så bestämt den treenige Guden att man kan lugnt kan säga att läran om Gud inom islam är raka motsatsen till läran om Gud inom  kristen tro,. Inte bara annorlunda utan diametralt motsatt.
Denna sistnämnda skillnad är absolut grundläggande. Treenigheten säger att Gud inte består av en utan tre personer - Fadern, Sonen och Anden. Att då hävda att islams Gud är samma person som den kristnas trons Gud blir nästan dumt, eftersom den kristna Guden består av tre personer, av vilka islam i Koranen uttryckligen förnekar två. s 128

Väldet spelar olika roller inom islams och den kristnas trons teologiska strukturer. Islams slutliga marschorder är jihad. Den slutgiltiga marschordern för kristna är nåd och kärlek. s 140.

För den som strikt vill följa Jesus undervisning finns det inget utrymme för våld. Jesus radikala ställningstagande mot våld stämmer överens med det liv han levde och det budskap han förkunnade. Den ursprunliga punkten i kristen teologi är ju att Jesus, hela mänsklighetens mönster och förebild, var villig att dö för andra, inklusive sina fiender. Han kom för att tjäna dem som dödade honom, rent av att dö i deras ställe. Hans befallningar till sina lärljungar rimmar med hans föredöme. Han uppmanar dem att älska sina fiender, att be för dem och tjäna dem på ett självuppoffrande sätt och på sätt bli lik Gud. Läser man Jesu ord noga råder det ingen tvekan: Jesu befaller total kärlek och nåd. s 146-147

Jesus gav ingen fullmakt åt något heligt krig, och det tog kristna ett tusen år att avvika tillräckligt radikalt från den kristna trons grunder innan man tillät sig i det. (Korstågen)Islams grunder befaller muslimer att utkämpa heligt krig, vilket garanterar dem frälsning om de dör i strid, De tog muslimer 1300 år att avvika tillräckligt radikalt från islams grunder innan man började hävda att islam är en fredens religion. s 153-154

Det kristna budskapet, som kallas evangeliet, är att Gud av kärlek kom till världen, tog straffet för våra synder genom att dö i vårt ställe och sedan uppstod från de döda som bevis för att han har besegrat döden. Ordet evangelium betyder "glädjebudskap", och budskapet är att vi, på grund av vad Gud har gjort, ska få leva med honom i evighet,
Denna frälsningsvisshet är vad som frigör kristna att följa de svårare delarna av Jesu undervisning och älska sina fiender på ett självuppoffrande säött - rent av vara beredd att dö för dem. s 157
I februari 2015 lät ISIS halshugga tjugoen kristna på en strand i Libyen, ISIS vill skapa rädsla och hat men de kristna och deras anhöriga visa inte detta, och en man var inte ens kristen och när han fick frågan om han var kristen svarade han utifrån vad han såg hur de andra offren visade sin tro, "Deras Gud är min Gud", Han valde att leva som kristen i en minut hellre än att leva resten av sitt liv med att ha förnekat Jesus, s 158-159

Dessvärre kommer knappast att ske någon nydaning av islam inom den närmaste tiden, och därför blir vi tvungna att bemöta islam bäst vi kan.
Jag tycker vi ska engagera oss förebyggande i muslimer med kärlek och vänskap, samtidigt som vi accepterar sanningen om islam. s 166Inga kommentarer:

Skicka en kommentar