fredag 25 mars 2016

Långfredagen

Ett glaskors som ett par av mina vänner har gjort.
Rörstorps glaskonst

När de före bort honom grep de en man som just kom in från landet, Simon från Kyrene. På honom lade de korset för att han skulle bära det efter Jesus. En stor skara ur folket följde honom, även kvinnor som sörjde och grät över honom.
  Då vände sig Jesus till dem och sade:" Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, utan gråt över er själva och era barn. Det kommer dagar då man ska säga: Saliga är de ofruktsamma, de moderliv som inte fött och de bröst som inte ammat. Då ska man säga till bergen: Fall över oss, och till höjderna: Göm oss! För om de som gör så här med det friska trädet vad ska då inte ske med det torra?"
  Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till den plats som kallas Dödsskallen, korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida och den andre på den vänstra. Men Jesus sade:" Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör". Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem.
  Folket stod där och såg på. Men rådsherrarna hånade och sade:" Andra har han frälst, Nu får han frälsa sig själv om han är Guds Messias, den Utvalde". Även soldaterna kom fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sade :" Om du är judarnas kung, fräls då dig själv!" Över honom fanns det också ett anslag "Detta är judarnas kung".
  En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sade:" Är du inte Mesias? Fräls då dig själv och oss också!" Men den andre tillrättavisade honom och sade:" Fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis, vi får vad vi förtjänar för det vi gjort, Men han har inte gjort något ont". Och han sade:" Jesus tänk på mig när du kommer till dit rike". Jesus svarade:" Jag säger dig sanningen. I dag ska du vara med mig i paradiset":

Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom ett mörker över hela landet, som varade till nionde timmen. Solen förmörkades och förhänget i templet brast mitt itu. Och Jesus ropade med hög röst:" Far, i dina händer överlämnar jag min ande". När han sagt detta, gav han upp andan.
  När officeren såg vad som hände, ärade han Gud och sade :"Den mannen var verkligen rättfärdig". När allt folket som hade samlats som åskådare såg vad som hände, slog de sig mot bröstet och vände hem igen. Men alla hans vänner och kvinnorna som hade följt honom från Gallilieen stod på avstånd och såg detta.

Nu fanns där en rådsherre vid namn Josef, en god och rättfärdig man som inte hade samtyckt till vad de hade beslutat och gjort. Han var från staden Arimatea i Judeen, och han väntade  på Guds rike. Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Han tog ner den, svepte den i linnetyg och lade den i en uthuggen klippgrav där ännu ingen lagd. Det var förberedelsedag, och sabbaten skulle just börja.
  Kvinnorna som hade kommit med Jesus från Gallilieen följde efter och såg graven och hur hans kropp blev lagd där. Sedan återvände de hem och gjorde i ordning väldoftande kryddor och oljor. Och under sabbaten var de i stillhet efter lagens bud.

Lukas, kapitel 23 och verserna 26 till 56.Tyckte det var lite intressant att ta upp här vad Lee Strobel, en kriminalreporter som påbörjade sin bok som ateist men fann så många bevis så att han slutade som troende kristen.
Utifrån bibeltexten nämns det att det blev mörkt på jorden under tiden Jesus hängde på korset. I sin bok  "Fallet Jesus, fakta och indicier - en reporters personlig granskning" undrar han över detta om det bar är en litterär förstärkning över vad som händer, men han får reda på att i en bok skriven av Paul Maier om Pontius Pilatus. Maier citerar ett fragment från Phlegon "Detta fenomen kunde uppenbarligen ses i Rom, Aten och andra städer kring Medlehavet. Enligt Tertuillanus... var det en "kosmisk" händelse eller "världshändelse". Flegon, en grekisk författara från Caria skrev en kronologi strax efter 137 e. kr och berättade att under den 202:a olympiadens fjärde år (dvs 33 e kr) inträffade " den största solförmörkelse" och att "Det blev mörkt vid den sjätte timmen på dagen (dvs kl 12 på dagen) så att det till och med syntes stjärnor på himmelen. Det var en stor jordbävning i Bithynien och många saker störtade över ända i Nicaea." 

Angående jordbävningen nämns under Jesus korsfästelse och död i Matteusevangeliet kap 27 vers 51.
Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar