fredag 18 september 2020

Pandemier och epidemier av Martin Holmberg

 

Pandemier och epidemier tar ett nytt grepp om ämnet infektionsepidemiologi. Den förhärskande synen använder ett biomedicinskt perspektiv och ser området som en medicinsk och mikrobiologisk disciplin. I den här boken hävdar författaren i stället att infektionsepidemiologin lika mycket är ett samhällsvetenskapligt och ekologiskt forskningsområde. Särskilt pandemier kräver en bred tvärvetenskaplig ansats för att förstås. Inte bara virus eller bakterier, utan även ekologisk och fysisk miljö, samhällsomvandlingar och människors uppfattningar och handlingar påverkar hur pandemier och epidemier uppstår och försvinner. Kunskap om dessa områden är en förutsättning för att förstå ämnet. Genom att följa tre pandemier som drabbat Sverige - polio, hiv och influensa - illustreras bakgrunden, de komplexa orsakssambanden och människors olika tolkningar av händelserna. Utifrån dessa historier tar Pandemier och epidemier ett steg ut i världen för att skapa ett sammanhang av fattigdom, ojämlikhet, miljöförstöring och klimatförändringar. Pandemier är inte naturkatastrofer, de är en del av antropocen - den era där mänskliga handlingar utgör den främsta drivkraften som omformar planeten. Boken vänder sig främst till studenter inom områdena medicin, epidemiologi och folkhälsovetenskap, medicinsk sociologi och medicinsk humaniora, men lämpar sig även för beslutsfattare inom folkhälsoområdet och en intresserad allmänhet.

Bokomslag och beskrivning hämtad från Bokus.

Detta är egentligen en lärobok, men när jag såg att den utkom i våras, så blev jag ju väldigt inspirerad att läsa den för ämnet har alltid intresserat mig, speciellt nu när vi just är i en pandemi. 

Och jag lärde mig en del men mycket hade jag ju ändå koll på sen tidigare då jag läste, jag är sjuksköterska så jag är en av dessa boken vänder sig till.

Såg nu även då jag skulle hitta en beskrivning av boken att den har utkommit med uppdateringar och har nu även specifika delar om COVID-19, det skulle vara intressant att läsa den med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar