fredag 6 december 2019

Kvinnorna i Ravensbruck: Vittnena berättar av Rolf Tardell

Kvinnorna i Ravensbrück (e-bok)Samma dag som Rolf Tardells mamma Annette anlände med båt till Malmö i april 1945 kom en polsk före detta lägerfånge till Sverige. Liksom författarens mamma hade hon hämtats av de Vita bussarna i kvinnolägret Ravensbrück. Hennes namn var Helena Dziedzicka och hon kom att ingå i en arbetsgrupp av polska före detta lägerfångar. Resultatet av deras arbete blev över 500 djupintervjuer som användes vid krigsförbrytarrättegångarna efter kriget.

Med hjälp av Dziedzickas dagboksanteckningar och ett, fram till nu, nästan okänt arkiv i Lund tecknarjournalisten och författaren Rolf Tardell bilden av kvinnolägret Ravensbrück. Han skildrar de grymheter som begicks av lägrets vakter, liksom fångarnas kamp för rättvisa och upprättelse efter kriget. I boken återfinns vittnesmål av 18 lägerfångar, liksom brev, foton och teckningar. Rolf Tardell har arbetat som journalist i 30 år. Sedan 1990 har han varit anställd på Sveriges Televisionsnyhets redaktioner. Hösten 2014 utkom han med boken Varför har du ritat siffror på din arm farmor? som handlar om hans mamma som satt i Auschwitz och Ravensbrück.
Bokomslag och beskrivning hämtad från Bokus.

Jag har alltid fascinerats av att läsa om Förintelsen och det onda människor kan göra mot varandra. Jag tycker att det är något som inte bör glömmas bort vad som hände under Förintelsen. Har skrivit av en del ur boken för att visa på varför jag läser dessa böcker om Förintelsen och om andra världskriget.

Spaltmil har skrivits om andra världskriget. Tusetals böcker har kommit ut om Förintelsen. Jag tror att enskilda människoöden alltid har lockat sina läsare. Men jag tror också att det fortfarande finns ett stort itntresse att förstå andra världskriget. Förstå ondskan, förstå alla umbäranden, förstå det obeskrivnliga. Förstå hur vissa kunde förinta och andra bli förintade. Helt enkelt att förstå vad som hände.

Plus att även denna bok lär mig något nytt, hade aldrig koll på att de polska kvinnor som räddades från Ravensbruck och andra koncentrationsläger av de svenska vita bussarna, fick lämna sina vittnesmål som sparades i Lundarkivet. En del av dessa vittnesmål användes sen under rättegångarna mot krigsförbrytarna.

Sen lär mig denna bok även de motsättningar som fanns bland de polska fångarna och sen flyktingarna, för judarna var inte väl ansedda hos de katolska antikommunisterna, antisemismen fanns även bland dem.
Och motsättningar framkom när de var inkvarterade i samma läger här i Sverige innan det var klart att de fick flytta någon annanstans.
Samma sak sker ju nu med våra invandrare, där det verkar som de som bestämmer inte förstår att konventerade kristna flyktingar inte kan bo på samma ställe som muslimerna, att de då kan råka illa ut.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar