tisdag 16 juli 2019

Korea igår och idag. Historia, politik och ekonomi. av Gabriel Jonsson

Först tänkte jag bara meddela alla som ville se filmen av mina bokmärken och inte kunde det i söndags, nu har jag rättat till det, så besök gärna min bokresa och se bokmärksfilmen här.
Nu över till recensionen....


Korea igår och idag. Historia, politik och ekonomi
Lägg till bildtext
Chosôn är Koreas ursprungliga namn och betyder Morgonstillhetens land. Men stillhet är knappast vad som utmärker Koreahalvöns historia, eller dess samtid. Med sitt läge, mellan Kina och Japan, har Korea under årtusenden utgjort slagfält för främmande krigsherrars maktanspråk. 
Det senaste exemplet är när Korea, efter andra världskriget, befriades från den japanska ockupationen, bara för att slitas sönder av världskrigets segrarmakter, USA och Sovjetunionen. Ur askan av Koreakriget på 1950-talet trädde Nord- och Sydkorea fram. Två länder med diametralt skilda samhällssystem, trots sin gemensamma kultur och historia.
Här får vi följa Koreahalvöns dramatiska utveckling från landets äldsta historia – med maktkamper mellan kungadömen, dynastier och aristokrati, strider med mongolerna, jordreformer och bondeuppror – till modern tid och situationen där halvön befinner sig mitt skärningspunkten för några av världens stora konflikter. 
Gabriel Jonsson är docent i Koreas språk och kultur, verksam vid Stockholms universitet.
”Det är alldeles utmärkt att svenska läsare nu får tillgång till en fullmatad bok om Korea – det första svenska översiktsverket på över 20 år. Jag hoppas att boken finner många läsare och bidrar till att kunskapen om Korea växer och sprids.” Ur Klas Eklunds förord
Bokomslag och beskrivning hämtad från Adlibris.
Efter att ha läst Hyenseo Lees bok om hennes flykt från Nordkorea, blev jag intresserad och ville få reda på mer om tex Nordkorea etc, och då valde jag att läsa denna bok. Sen var den lite trög att läsa och jag hade problem att fastna för det jag läste, men vissa grejer som jag både visste om och en del jag inte visste intresserade mig, till att skriva upp dem här nedanför för att minnas dem. 

1940 organiserade Japan sin koloni i 350 000 patriotiska sällskap, som utgjordes av 10 hushåll, Dessa blev basenheter för insamling av kapital, tvångsarbete, upprätthållande av lokal säkerhet och rasoneringar. .
Eftersom många japaner stupade under kriget infördes allmän värnplikt 1943. 
Japanerna sände även ut unga kvinnor, till fronten, som tvågnsprostituerade. Omkring 80 procent av de uppskattningsvis 70 000 - 200 000 kvinnor som tvingades till denna prostitution 1932-1945 var koreanska kvinnor för de liknade japanska kvinnor.
sid 99

Analogt med uppfattningen i kärnvapenfrågan anser Nordkorea att USAs fientliga politik mot landet först måste upphöra för att ett fredsavtal ska kunna undertecknas. USAs och Sydkoreas uppfattning är att parterna i ett fredsavtal måste vara Nord- och Sydkorea. Enligt Sydkorea är det första steget på vägen dit att uppnå fredlig samexistens. Ett fredsavtal måste föregås av period av militär avspänning som garantera variaktig fred. USA och Kina kan fungera  som garanter för att fred ska bestå. 
s 177

Ordkriget mellan Donald Trump och Kim Jong Un nådde en andra kulmen när Trump i FNs generlaförsamling den 19september 2017 sade om Nordkorea hotar USA och dess alierade kommer han "helt förstöra "Nordkorea. Han kallade även Kim Jong Un "en raketman på självmordsuppdrag."
Den 22 september fördömde Kim Jong Un i ett skriftligt uttalande Donald Trump  för att ha förolämpat honom och Nordkorea och utlovade extraordinära åtgärder föt att bemöta hotet. Talet i FN var en krigsförklaring, ansåg Kim Jong Un. Donald Trump beskrevs som en mentalt rubbad, senil gubbe.
Följande dag så utrikesministern Ring Yong-ho i FNs generalförsamling, att Nordkorea kommer vidta "förebyggnde åtgärder utan nåd" om USA visar några tecken på "...en militär attack mot vårt land". Donald Trump är ute på ett självmordsuppdrag, fortsatte Nordkoreas utrikesminister. Efter som han förfogat över kärnvapenknappen är han " det allvarligaste hotet mot internationell fred" och därför har Nordkorea inte något annat alternativ än att svara på detta hot, tillade han.
Ytterligare ett svar kom i form av ännu en robottest den 28 november. Med tanke på tidigare spänningslägen efter ett tag har ebbat ut, är det inte sannolikt att de hårda ordalagen har höjt krigsrisken den här gången heller.
s 171

Fredsskulpturen eller Tröstekvinneskulpturen (2011) står i Seoul utanför Japanska ambasaden. Finns även sprida kopior i andra länder. Japan har protesterat över den i USA till domstol men förlorade. Även den Sydkorenaska har Japan framfört diplomatiska protester mot.
I dag har den blivit en symbol för kvinnor runt om i världen  som kämpar mot exploatering av kvinnor, tex orginisationen Rember Our Sister Evreywhere.
s 282

Ursäkter som framfördes 1993 och 2013 rörande sexuell exploatering anses av KCWS inte uttryckligen medge den japanska regeringens juridiska ansvar för övergreppen och därför förblir frågan olöst.
s 281

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar