lördag 11 november 2017

Ett urval av Oscar Wilde

Bilden jag hittade hade denna undertext antar att det är källan.

LIBRARY OF CONGRESS; P&P

Denna bok valde jag att läsa pga Victober, och den var både bra och inte bra. Den innehöll som sagt ett urval av hans alster, små uttalanden, noveller, brev och essäer. Jag skrev av lite av det jag gillar här nedanför.

Jag reser aldrig utan min dagbok. Man bör alltid ha något riktigt spännande att läsa på tåget.

Erfarenhet är vad man  brukar kalla misstag.

Jag får ibland en känsla av att när Gud skapade människan överskattade han sin förmåga.

Är man alltid säker på sin sak, så misstar man sig i regel.

När folk är överens med mig får jag alltid en känsla av att jag måste ha fel.

Livet är inte besvärligt. Det är vi som är besvärliga. Livet är enkelt och det enkla är alltid det rätta.

Engelsmän och amerikaner - två folk skilda åt av samma språk-

När folk håller med mig grips jag alltid av en känsla av att ha fel

Det är absurt att dela in människor i god och dåliga. Människor är antingen charmerande eller tråkiga.

Det är egentligen bara två slags personer som är verkligt fascinerande . de som vet allting och de som absolut inte vet någonting.

Jag tycker bättre om personer med principer. och personer utan principer är det bästa jag vet.

Så fort människan har blivit gamla nog att förstå bättre, så förstår de ingenting.

Religion är ibland en passande ersättning för tro.

Enda skillnaden mellan ett helgon och en syndare är, att helgonet har ett förflutet och syndaren en framtid.

Inget är möjligt i Ryssland - utom förändringar.

Amerikanska  flickor är söta och tilldragande - små oaser av näpet oförstånd i en öken av praktiskt sunt förnuft.

Dessa är små korta uttalanden. Nedan kommer utdrag ur andra längre texter som var i boken.

Ju längre man studerar livet och litteraturen, desto starkare känner man att bakom allt som är underbart står individen, och att det inte är stunden som gör människan, utan människan som skapar tidsåldrar.

Människan sliter ihjäl sig för att tillförsäkra sig en förmögenhet, och när man tänker på vilka enorma fördelar det innebära att vara förmågan, så är detta ingen att förundras över. Men man måste dock beklaga, att samhället är så konstruerat att människan hålls i så strama tyglar att hon inte fritt kan utveckla allt det vackra, fascinerande  och härliga som finns inom henne, utan berövas livets sanna glädje och lust.

Vad människan alltid har sökt efter år varken lust eller lidande, utan helt enkelt liv, ett sätt att leva.
Människan har sökt efter ett djupt och fulländat liv, När hon kan leva det, utan att utöva tvång mot andra eller acceptera tvång mot sig själv, och med glädje kan göra allt det hon vill, då blir hon klokare, sundare, mer civiliserad - och mer sig själv. Glädjen är tecknet på skapelsens bifall, Den nya individualismen, i vars tjänst socialismen verkar vare sig den vill eller ej, skapar den fulländande harmonin. Den blir vad de gamla grekerna sökte men inte kunde förverkliga, utom i konsten, eftersom de har slavar som svalt, Den nya individualismen blir total och genom den kommer varje människa att nå sin fulländning.

Vi baserar barnens uppfostran uteslutande på böcker, men vi måste ge dem ett förstånd att tänka med, innan vi kan undervisa dem. Barn hyser en naturlig antipati mot böcker - hantverk borde vara grunden för all uppfostran. Pojkar och flickor borde få lära sig att göra saker med händerna, så skulle de inte vara så pigga på att förstöra och hitta på rackartyg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar