lördag 13 oktober 2018

Läsrapport för Oktober #13 - Magical Readathon + Victober

Bildkälla 
Utifrån vad jag har för läsplaner i Oktober kommer dagens rapport hur min läsning har varit idag.

I Victobers readalong Hustrur och döttrar av Elizabeth Gaskell har jag läst två kapitel som planen var.

Magical Readathon läsningen har ägnats åt endast ett kapitel ur boken Harry Potter and the Goblet of Fire men lite mera ur Boken om Stoft: Lyras färd ( The Book of Dust: La Belle Savage) av Phillip Pulluman med 140 sidor.

Sammanlagt läst i Oktober
Antal sidor 2054
Antal böcker 4 st

Övriga läsrapporter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar